Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun - Al Maidah: 51 dan Al Baqarah: 183 Sama

Ittaqullaha ya muslimun illa amanu wa tamutunna tuqatih wala haqqa ayyuhalladzina antum Bacaan Pembukaan

Ittaqullaha ya muslimun illa amanu wa tamutunna tuqatih wala haqqa ayyuhalladzina antum In the

Ittaqullaha ya muslimun illa amanu wa tamutunna tuqatih wala haqqa ayyuhalladzina antum Ya Ayyuhallazina

Ittaqullaha ya muslimun illa amanu wa tamutunna tuqatih wala haqqa ayyuhalladzina antum Khutbah Lamaran

Ittaqullaha ya muslimun illa amanu wa tamutunna tuqatih wala haqqa ayyuhalladzina antum √KUNCI JAWABAN

Ittaqullaha ya muslimun illa amanu wa tamutunna tuqatih wala haqqa ayyuhalladzina antum Tata Cara

Ittaqullaha ya muslimun illa amanu wa tamutunna tuqatih wala haqqa ayyuhalladzina antum Hukum dan

Ittaqullaha ya muslimun illa amanu wa tamutunna tuqatih wala haqqa ayyuhalladzina antum Contoh Khutbah

Ittaqullaha ya muslimun illa amanu wa tamutunna tuqatih wala haqqa ayyuhalladzina antum Ya Ayyuhalladzina

Ittaqullaha ya muslimun illa amanu wa tamutunna tuqatih wala haqqa ayyuhalladzina antum [English Transcript]

Innalhamdalillah Nahmaduhu Wa Nastaghfiruhu Arab

REBRANDING: MUSLIM PENEBAR AROMA DUNIA

Hai orang-orang beriman, percayalah kepada Allah dan rasul-Nya, dan takutlah kepada Allah sebenar-benarnya dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta tetaplah teguh dengan Islam sampai akhir hayat kalian.

  • And do not spy or backbite each other.

  • Ucapan shalawat sebagai berikut: Asyhadu ala ilaha ilallah wa asy hadu anna muhammadan abduhu warosuluh.

  • Al Anbiyak [21]: 107.

Takwa

Dan aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah saja, yang tiada sekutu bagiNya.

  • wordpress.

  • Al-hamdu Lillaahi nahmaduhu wa nastaeenahu wa nastaghfiruhu wa naoodhu billaahi min shuroori anfusinaa wa min sayiaati amaalinaa.

  • And fear Allah, if you should [truly] be believers.
2022 www.hilarysargent.com