Geguritan kang diemut panjebar semangat kanthi irah irahan indonesiaku kaanggit dening - Jurnal Online Baradha (JOB)
2022 www.hilarysargent.com